BV-Audio P1 a PA300

Prevzaté z profilu S&V 4/2001Kombinace stereofonního výkonového zesilovače
BV-Audio PA300 a předzesilovače BV-Audio P1Trnavskou firmu BV-Audio jsme již podrobně představili ve S&V 4/2000 v profilu integrovaného zesilovače A-300S. Proto jen připomenu, že majitel a hlavní konstruktér v jedné osobě, Ladislav Bunta, uvádí své výrobky na trh již od roku 1990. Nejprve šlo pouze o profesionální audiosystémy, v roce 1998 však firma vstoupila také do oblasti spotřební elektroniky,a to právě zmíněným integrovaným zesilovačem. V současné době vyrábí BV-Audio, vedle testovaných zesilovačů též reproduktorové soustavy s měniči Focal a Seas.

Předzesilovač BV-Audio P1
Přístroj upoutá pozornost především svou velice nízkou konstrukcí (4 cm), která stojí na 5 mm gumových nožkách. Čelní panel tvoří kartáčovaný eloxovaný dural o tloušťce 5 mm. Jeho výbava je téměř totožná s loni testovaným A-300S - snímač signálů dálkového ovladače (RCV 908, 12 tlačítek), jednořádkový podsvětlený LCD displej a řada osmi tlačítek. Pomocí nich lze volit vstupy a řídit hlasitost reprodukce. Dálkový ovladač obsahuje navíc tlačítka pro vyvážení kanálů, nastavení citlivosti vstupů a jejich alfanumerický popis. Zajímavý je zadní panel.
Zprava doleva obsahuje kolébkový síťový vypínač, odpojitelný třížilový přívod napájení, symetrický (balanced, XLR) výstup, nesymetrický (unbalanced, RCA/cinch) výstup, výstup pro nahrávání Rec Out, Line In 2-5 (cinch), Line In 2 (balanced), Phono MM/MC a zemnící svorka GND.
Novější modely BV-Audio P1 mají navíc na zadním panelu konektor "CON" sloužící k propojení s výkonovým zesilovačem PA300 (automaticky ho uvede do provozu po zapnutí P1).Všechny konektory jsou zlacené.
Po odmontování krytu předzesilovače je možné přesně nastavit provozní režim phono zesilovače. Na desce plošných spojů najdeme čtyři čtyřnásobné přepínače DIP, pomocí nichž lze pro každý kanál nezávisle zvolit režim MM/MC, Subsonic On/Off, vstupní kapacitu (47/100/220/470 pF) a vstupní odpor (10/100/47k/68k ohmů). Gramofonový zesilovač využívá kvalitních dvojitých operačních zesilovačů firmy Analog Devices OP275GP a předzesilovače SSM2017. Použití kvalitních součástek s minimálními tolerancemi zaručuje přesnou korekci RIAA v toleranci 0,2 dB.
Volba vstupního signálu je zajištěna pomocí miniaturních relátek japonské firmy Takamisawa (5 kusů RY12W-K). Nesymetrický signál dostaneme spojením záporného pólu se zemí.Linkový signál zpracovává (stejně jako v sekci Phono) operační zesilovač OP275. Výstupní úroveň ovládají dva 12 bitové DA převodníky firmy Analog Devices (DAC8143F) zapojené ve zpětné vazbě operačních zesilovaců OP176. Velice jemná regulace hlasitosti probíhá ve 100 krocích (od 0 do -60 dB) s minimální odchylkou souběhu. Na výstupu signál zpracovávájí operační zesilovače NE5532. Stabilizaci napájecího napětí +/- 15 V zajišťují běžné 7815/7915 v pouzdrech TO220. Analogová (signálová) část i řídící část mají svůj vlastní transformátor i stabilizátory.

Výkonový zesilovač BV-Audio PA300
Obdobně jako řídící zesilovač, i tento přístroj je nízké konstrukce. Výška skříně (přibližně 8 cm) je víceméně limitována pouze výškou toroidních transformátorů.
Jelikož jsou tyto transformátory dva, je přístroj na svou výšku překvapivě těžký. Čelní panel, vzhledově shodný s předzesilovačem, obsahuje vedle nápisu jen 5 indikačních LED (Power On 1x, Peak L/R, Protect L/R). Při pohledu na zadní panel je zkušenému oku jasné, že PA-300 je určen hlavně pro provoz s modelem P1 téže firmy. Přístroj má pouze symetrické (XLR) vstupy s regulací citlivosti pomocí potenciometru.
Vedle toho obsahuje zadní panel výkonového zesilovače BV-Audio ještě symetrický výstup (pro snadnou aplikaci režimu bi-amping), kvalitní zlacené reproduktorové terminály (dvě dvojice pro každý kanál - snadné připojení bi-wiringových kabelů) u kterých lze použít banánek, vidlice i odizolovaný kabel silného průřezu. Vedle zdířky pro připojení třížilového napájecího kabelu je kolébkový vypínač, zesilovač lze zapínat jen tady. Nové modely P1 však disponují výstupem "CON", který se spojí se stejně označeným vstupem PA300 a pokud na vedle umístěném přepínači (Auto/Manual) nastavíme režim "Auto", výkonový zesilovač lze zapínat uvedením řídícího zesilovače do provozu, například dálkovým ovladačem.
V tomto případě již tedy není nutné sahat někam do těžko přístupného místa na zadním panelu (pokud máme sestavu někde v regálu u stěny). Řídící zesilovač dálkovým ovladačem uvedeme do stavu StandBy a výkonový zesilovač se vypne.
Po odejmutí krycího plechu vidíme, že vnitřnímu uspořádání dominují dva mohutné toroidní transformátory 2x 40V o výkonu 300VA (Vinuta s.r.o. Rajec Slovakia). Konstrukční uložení transformátorů je odstíněné pomocí plechů. Napájecí napětí filtrují čtyři elektrolytické kondenzátory 10.000 mikroF/63V. Každý kanál disponuje čtveřicí výkonových tranzistorů firmy Motorola (2x MJL 21193 a 2x MJL 21194). Tepelné ztráty jsou odevzdávány čtyřem mohutným chladičům (dva a dva spojené chladiče na stranách vnitřní konstrukce zesilovače). Tranzistory na vstupní části jsou teplotně svázané.
Na výstupu výkonové části signálu je cívka i ochranné relé. Zesilovač má pečlivě řešené ochrany: stejnosměrnou, teplotní, proti zkratu i zpoždění přítahu relé několik sekund po zapnutí. Z celé konstrukce jak výkonového, tak řídícího zesilovače, je jasně zřejmý striktně "technický" přístup zkušeného konstruktéra profesionálních audio systémů.

Měření

Měření zajištěné redakcí S&V jsem si ověřil i v domácích podmínkách pomocí signálového generátoru KZ 1405 a osciloskopu Tektronix TDS 210. Měření jsem provedl společné pro kombinaci předzesilovače a výkonového zesilovače propojené spolu dodaným XLR kabelem. Oba komponenty byly před měřením zapnuté nejméně 30 minut a tedy náležitě teplotně ustálené. Výstupní výkon jsem měřil do zátěže 4,7 ohmu na kmitočtu 1 kHz sinus. Těsně na začátku limitace signálu jsem naměřil výkon přibližně 205 W. Uváděné údaje tedy zesilovač splňuje s dostatečnou rezervou. Měření provoúhlého signálu (1 kHz, 10W / 4,7ohmu) ukázalo téměř ideální křivku, ještě i na 20 kHz lze zesilovači sotva cokoliv vytknout. Výkonový zesilovač je velice rychlý a stabilní. Obdélník drží svůj tvar i těsně pod limitací. V případě kmitočtové charakteristiky jsem zjistil, že pokles 1 dB byl na kmitočtech 3,3 Hz a 190 kHz a pokles 3 dB na kmitočtech 1,2 Hz a 450 kHz. Změřený stejnosměrný offset na výstupech byl 1,2 mV (levý) a 6,8 mV (pravý kanál). Všechny naměřené výsledky jsou tedy bez diskusí naprosto skvělé, v tomto ohledu nelze testované kombinaci přístrojů nic vytknout.
Drobná poznámka k regulaci hlasitosti: Jelikož lze pro každý vstup nezávisle nastavit hodnotu vstupní citlivosti (0-20 dB) nesmíme zapomenout, že regulace hlasitosti, která má normálně rozsah 0-100 kroků, bude o toto zesílení menší. Pokud tedy budeme zesilovat signál, jehož vstupní citlivost je nastavena na maximální hodnotu 20, lze zesilovat signál jen od 0-80 kroků (přestože se na LCD displeji budou indikovat hodnoty 0-100). Všiml jsem si toho na osciloskopu, kdy od kroku 80 do 100 se již výstupní amplituda signálu nezvyšovala. Při nastavení citlivosti na 0 dB tento jev nenastane.

Zvuk

Při posuzování zvukové kvality testované sestavy BV-Audio P1/PA300 jsem použil reproduktorové soustavy Xavian XN 270. Kvalita těchto soustav se projevuje naplno pouze při spojení s opravdu kvalitními zesilovači. Sestavu jsem nejprve náležitě rozehrál a posléze přešel k samotnému kritickému poslechu.
Zvuk přístrojů firmy BV-Audio je na první poslech technicky precizní. Ve zvukovém projevu je zřetelná značná výkonová rezerva. Zvuk je velice dynamický, jasný a znělý. Mohl jsem si dovolit nastavit i značnou hlasitost disku hebrejské hudby (Ora Sitter a Youval Micenmacher) bez obav nežádoucího zkreslení perkusí či ženského vokálu. Zesilovač zachovává výbornou prostorovost nahrávky. Odbobně se chová i poslední oceněné album Carlose Santany - Supernatural. Skvělá hudba na zesilovači, který nemá problémy se "sléváním" prostoru na vyšších hladinách hlasitosti. Při hlasitém poslechu dynamických scén s více hudebními nástroji byl občas slyšet nádech zkreslení. Možná je to daň za velkou přesnost a analytičnost zvukového projevu, poněvadž mnohdy se tato ostrost vyskytne i v nahrávce a mnohé "nepříliš přesné" zesilovače tuto ostrost zjemní tak, že se lidskému uchu líbí více. Toto není případ PA300 který přenese signál ze vstupu na výstup s minimálním zkreslením. Zvuk dalších testovaných nahrávek (Chieftains, Nohavica, Forcione) byl výborný. Velice detailní informace, které zesilovač podává o prostoru hudební nahrávky, dávají poslechu třetí dimenzi.
Pokud bych měl něco vytknout, tak určitou studenost projevu. Zvuk je prostě čistý, přesný až sterilní. Osobně bych doporučil přístroj provozovat s CD přehrávačem, který není příliš analytický a ostrý.
Při tichém poslechu se mi některé nahrávky jevily tak trochu "pod dekou" tento dojem jasně mizel při zvyšování hlasitosti. V tomto případě se dá doporučit zvýšení zisku na vstupu předzesilovače. Poté se zmíněný jev částečně odstraní.

Závěr

Výrobky slovenské firmy BV-Audio patří bezesporu k tomu nejlepšímu ve své cenové kategorii, co lze na našem trhu pořídit. Pokud patříte mezi příznivce přesného, analytického zvuku a toužíte mít zesilovač disponující velkým výstupním výkonem s minimálním zkreslením, nabízí se vám zajímavá možnost. Při uvážení velmi příznivé ceny jak předzesilovače tak výkonového zesilovače se jedná o velice výhodnou možnost pořízení kvalitního zesilovače. Český zástupce nabízí zvýhodněnou (a velice zajímavou!) cenu při zakoupení obou přístrojů najednou.Testovací aparatura:

CD přehrávač: Denon DCD-1800R
Reproduktorové soustavy: Xavian XN 270
Reproduktorové stojany: Xavian XS 65
Reproduktorové kabely: Dudek Cable One
KrautWire Model 3
Signálové kabely: ProEl (XLR kabely dodané výrobcem)
Weinberg Audio Klunker
KrautWire Model 4
Aktivní kabely: Dudek Sound Refiner


Testovací nahrávky

U2: All That You Can't Leave Behind (Island 2000)
Ora Sitter / Youval Micenmacher: Hebrew Songs from Israel And Orient (AlSun 1995)
Chieftains: Tears Of Stone (BMG 1999)
Carlos Santana: Supernatural (BMG 1999)
Jaromír Nohavica: Divné století (Monitor-EMI 1996)
Antonio Forcione: Live! (Naim Audio 2000)


Předzesilovač BV-Audio P1
Technická data uváděná výrobcem:

Kmitočtový rozsah (+0dB, -0,2dB) 20 - 20.000 Hz
Zkreslení THD+N (20-20.000 Hz) Max. 0,005 %
Zkreslení intermodulační(60Hz/4-20kHz, 4:1) Max. 0,003 %
Odstup rušivých napětí Line / MM / MC100 dB / 85dB / 80dB
Přeslechy mezi kanály (1 kHz, 10kHz, 20kHz) -100dB, -90dB, -85dB
Výstupní impedance 50 ohmů
Souběh regulace (0 až -60dB) Menší než 0,1 dB
Vstupy 4x Line
1x Phono MM/MC
Výstupy 1x Tape Out
1x Out (nesymetrický)
1x Out (symetrický)
Příkon 5 VA
Rozměry (š, v, h) 443 x 44,5 x 330 mm
Hmotnost 2 kg
Cena 14.990,- Kč
Záruka 3 roky


Výkonový zesilovač BV-Audio PA300
Technická data uváděná výrobcem:

Výstupní výkon (8 ohmů, 20-20.000Hz, THD menší než 0,01%)

2x 110 W
Výstupní výkon (4 ohmy, 20-20.000Hz, THD menší než 0,015%)2x 170 W
Kmitočtový rozsah (+0dB, -0,2dB) 20 - 20.000 Hz
Zkreslení THD+N (110W/8ohmů, 20-20.000Hz) max 0,01 %
Zkreslení intermodulační (100W/8ohmů, 60Hz/4-20kHz, 4:1) 0,004 %
Rychlost přeběhu (8 ohmů) 50 V/mikrosec.
Přeslechy mezi kanály (20-20.000Hz) -100 dB
Činitel tlumení (8 ohmů) 1 kHz/10 kHz 500/350
Odstup rušivých napětí (20 - 20.000 Hz) 105 dB
Vstupy 1x Symetrický XLR
Výstupy 1x Symetrický XLR
Rozměry (š, v, h) 443 x 88 x 370 mm
Hmotnost 14 kg
Cena 24.990 Kč
Záruka 3 roky

+ výborné parametry,analytický zvuk, preciznost zpracovaní
- snad jen menší dynamičnost při nízkých hlasitostech

Ing. Petr Püschel

A Stylish Navigation Menu With Jquery