Profil S&V 4/2000                                                                                    Integrovaný zesilovač BV Audio A-300S                                                                                                   Nenápadný silák ze Slovenska Na čem se testovalo   Při hodnocení nám posloužily CD přehrávače Denon DCD-1420 SE, Marantz CD-52 mkII SE a Sony CDP-XA50ES, reproduktorové soustavy Xavian XN 270 a Bowers & Wilkins Nautilus 802, signálové kabely KrautWire Model 4 Ltd., Amber 2 a Weinberg Audio Klunker, reproduktorové kabely Dudek Cable One, KrautWire Model 3, jako další doplněk DPA Sound Refiner. Poslouchaná CD: Chieftains – Tears of Stone (BMG, 1999), Jan Garbarek – Visible World (ECM, 1996), Pearl Jam – No Code (Sony Music, 1996), Tom Waits – Mule Variation (Anti/Epitaph, 1999), Antonio Vivaldi – Four seasons (Belart, 1993), Bittová /Václavek – Bílé Inferno (Indies Records, 1997) a mnoho dalších.    S nástupem roku se symbolickou „dvojkou“ na začátku se na náš trh dostává produkt slovenského výrobce, známého doposud hlavně výrobou profesionálních audiosystémů. Trnavský Ladislav Bunta začínal v roce 1989 s výrobou elektroakustických zařízení pro hudebníky a diskotéky. Jednalo se z naprosté většiny o výkonové zesilovače. Postupem času vyplynula nutnost vzniku samostatné firmy zabývající se výrobou na co nejvyšší úrovni. A tak v roce 1990 zahájila svou činnost tehdy málo známá firma BV Audio.    Letos osmačtyřicetiletý Bunta jako někdejší amatérský muzikant stačil ještě zachytit období elektronek, například v zesilovačích typu AZK, Mono 50, Music 130 aj. Zkoušel vyrábět podobné přístroje. S nástupem Transiwattů, Texanů atd. a díky rozvoji hifi techniky začal vytvářet vlastní konstrukce zesilovačů, VKV tunerů a dalších přístrojů – nejprve pro svoji potřebu, později i pro známé. Díky své profesi (pracoval 18 let jako návrhář a výrobce měřicí techniky určené pro použití při spouštění jaderných elektráren) získal výborný praktický základ pro svou nynější činnost. BV Audio dnes vyrábí již třetí generaci zesilovačů pro profesionální využití s výkony od 2x 200 W do 2 x 1 000 W. Podstatná část produkce se prodává v České republice, menší množství také v SRN a ve Švédsku. Sortiment je nově rozšířen o výrobu reproduktorových systémů (pasivní i aktivní profesionální audio systémy). V současnosti ve firmě pracuje šest lidí, část výroby (jako mechanické díly, DPS, transformátory ap.) zabezpečují subdodavatelé.    V roce 1998 se Ladislav Bunta nechal vyprovokovat k vývoji zesilovače určeného pro domácí hifi poslech. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s výrobou pro profesionální použití bylo pojetí od počátku naprosto jasné: zesilovač není efektový procesor, z čehož vyplývá, že má mít co nejmenší vlastní zkreslení (bez negativního vlivu na ostatní parametry), minimální vlastní šum a přeslechy mezi kanály, musí být rychlý a disponovat výkonem dostačujícím i pro méně citlivé reproduktorové soustavy. Dalšími podstatnými parametry musí být spolehlivost, komfort obsluhy a dobrá cena. Na základě těchto kritérií vznikl návrh výkonového zesilovače s maximální linearitou jednotlivých stupňů (což umožňuje použití menší celkové zpětné vazby, lepší stabilitu a rychlost) a s bipolárními tranzistory v koncovém stupni. Z požadavku na přeslechy a souběh regulace vyplynulo použití DAC převodníků pro regulaci úrovně a zároveň to přineslo možnost nastavení citlivosti a vyvážení kanálů nezávisle pro každý vstup.    BV Audio též v současné době dokončuje samostatný předzesilovač podobné koncepce s dálkovým ovládáním, 4x Line vstupy (z toho 1x symetrický), 1x Phono MM/MC s dvoustupňovou pasivní korekcí, nastavením vstupní impedance, vstupní kapacity a symetrickým i nesymetrickým výstupem. Ve vývoji je dále samostatný výkonový zesilovač konstrukce Dual Mono se symetrickými vstupy.    Integrovaný zesilovač A-300S mne zaujal již v létě 1999, kdy jsem si o něm přečetl profil ve slovenském měsíčníku Watt. Konečně se nyní dostává také na český trh a máme možnost se s ním seznámit i my. Čelní panel tvoří 5mm kartáčovaný eloxovaný dural (ve stříbrné nebo černé verzi). Ve výřezu (12 x 96 mm) přesně uprostřed panelu se nachází alfanumerický, žlutozeleně prosvětlený jednořádkový LCD displej. Při zapnutí do pohotovostního režimu se na něm objeví nápis „BV Audio“. Vlevo od displeje vidíme senzor dálkového ovládání. Dálkový ovladač RCV 908 disponuje dvanácti tlačítky: vedle volby vstupů 1-5 je to Mute (úplné ztišení hlasitosti), Bal (režim vyvážení kanálů), Sen (režim nastavení citlivosti vstupu), Mem (uložení do paměti), Down (zeslabování), Up (zesilování) a Standby (uvedení přístroje do pohotovostního stavu). Uživatel má tedy, díky tomuto ovladači, v rukou veškerý možný komfort. Ale zpět k čelnímu panelu. Pokud dálkový ovladač není po ruce, nacházejí se některé ovládací prvky také pod displejem: přepínač vstupů Line (1- 5), Memory (M), Volume Down a Volume Up. Z režimu Standby do On se přístroj uvede stisknutím libovolného vstupu.    Zadní panel zesilovače A-300S je zajímavější. Síťový přívodní kabel je třížilový a odpojitelný, se zdířkou typu Euro (IEC) s integrovaným pojistkovým pouzdrem a prosvětleným kolíbkovým vypínačem. (Přístroj se dá tedy úplně vypnout od sítě pouze ze zadního panelu.) Všechny signálové konektory jsou zlacené (RCA – cinch). Vedle pětice linkových vstupů to jsou ještě dva výstupy: Pre Out a Tape Out. Na obou krajích zadního panelu umístěné reproduktorové svorky umožňují snadné připojení i bi-wiringovým způsobem. Každý kanál disponuje dvěma páry robustních reprosvorek, do kterých lze upevnit jak odizolovaný kabel silného průřezu, tak banánek či vidlici. Na panelu rovněž najdeme přilepený štítek, oznamující, že zesilovač splňuje certifikace CE (výrobce prohlašuje, že výrobek vyhovuje požadavkům směrnice EÚ 89/336/CEE s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu).    Při zběžné manipulaci a prohlídce zesilovač zaujme svou (vzhledem k rozměrům) opravdu značnou hmotností. Na té se hlavní měrou podílejí (jak je vidět z pohledu na vnitřní uspořádání zesilovače) dva velké toroidní transformátory a zčásti i čtveřice mohutných chladičů výkonových tranzistorů. (Každý kanál ochlazují dva chladiče spojené v jeden celek.)    Pokud chceme nahlédnout do útrob přístroje (a že to stojí za vidění), je nutné povolit nejprve 15 šroubů. Vedle dvou toroidních transformátorů 300VA (každý 2x 40 V/ 2x 3,8 A) obsahuje zesilovač ještě další dva menší transformátory. Jeden slouží k napájení řídicí části (displej LCD, mikroprocesor, Remote Sensor, ovládání relátek atd.) a druhý je určen pro samotný předzesilovač (ten je napájen +/-15 V). V předzesilovači jsou použity operační zesilovače v plastovém pouzdře firmy Analog Devices (OP275G, OP176GP) a obvody DAC 8143F a AD T743. Operační zesilovač OP-275 je typu Dual Bipolar/JFET s velice nízkým zkreslením (v katalogu se uvádí zkreslení menší než 0,0006 %, rychlost přeběhu 20 V/mikrosec. a šířka pásma 8 MHz). Všechny integrované obvody jsou vsazeny do precizních patic se zlacenými kontakty. ¤ídicí část a regulaci hlasitosti obsluhuje mikroprocesor Atmel AT89C51.    Čtyři masivní chladiče stačí lehce udržovat nízkou provozní teplotu osmi výkonových tranzistorů firmy Motorola (každý kanál 2x MJL 21193 a 2x MJL 21194). K chladiči je rovněž připevněn můstkový usměrňovač. Napájení každého kanálu filtruje dvojice elektrolytických kondenzátorů (10 000 mF/63 V). Přívod napájení každého koncového stupně jistí čtyři pojistky. Každý kanál má své výstupní relé. Zesilovač je zabezpečen jak proti zkratu, tak proti přehřátí. Při případné poruše je zajištěno odpojení výstupu, po zapnutí přístroje se výstupní relé sepne až po několika vteřinách. Kvůli dvěma velkým toroidním transformátorům musel být rovněž zajištěn pomalý náběh zdroje. Vstupní obvody koncového stupně jsou řešeny diskrétně pomocí tranzistorů. Na každé desce výkonového zesilovače najdeme dva trimry: jeden slouží pro nastavení klidového proudu, druhý stejnosměrnému posuvu na výstupu. Konstrukce zesilovače je precizní, osazení součástkami čisté a architektura logická. Provedení se mi líbí a svou koncepcí je mi blízké.    Podívejme se blíže na vybavení. Regulace hlasitosti není řešena (jak tomu většinou bývá) pomocí potenciometru, ale řídicím procesorem. Ten zajišťuje velice jemnou regulaci ve 100 krocích po 0,7 dB (od -60 dB do 0 dB). Dosažené hodnoty souběhu a přeslechů jsou vynikající. Díky tomuto obvodu má uživatel možnost využít dalších funkcí, jako je vyvážení kanálů a jeho uložení do paměti pro každý vstup samostatně, nezávislé nastavení citlivosti každého vstupu v rozsahu 20 dB a alfanumerický popis každého vstupu na displeji. Všechny funkce testovaného přístroje fungovaly bez problémů a jejich využití je pro uživatele opravdu přínosné. Tak například není třeba neustále měnit hlasitost při přepínání mezi CD přehrávačem a tunerem nebo výstupem přenoskového zesilovače. Pro každý vstup nastavíme odpovídající citlivost – a je po problému! Po zapnutí zesilovače je automaticky nastavena hlasitost na „50“ (na displeji je signalizována od 0 do 99, přičemž 99 je maximum). Jinak si přístroj pamatuje naposledy použitou hlasitost a po přepnutí z pohotovostního režimu ji opět nastaví.    Na začátku každého testu si vždy, pokud to lze, komponent alespoň základně proměřím pomocí generátoru, osciloskopu a odporové zátěže. Zesilovač BV Audio neměl s touto procedurou sebemenší problémy: do zátěže 4,7 W jsem těsně před limitací naměřil 28 V (což odpovídá zhruba 165 W). Pravoúhlý signál na 1 kHZ i na 10 kHz je výborný. Kmitočtová charakteristika (1 W/4,7 ohmu) ukazuje pokles 1 dB na 3,5 Hz a 180 kHz a pokles 3 dB na 1,2 Hz a 400 kHz.    Po připojení k reproduktorovým soustavám Xavian XN 270 a nezbytném „zahřátí“ aparatury přistupuji ke kritickému poslechu svých oblíbených nahrávek. Od prvního okamžiku je znát, že zesilovač nemá žádné problémy s rozehráním poměrně málo citlivých XN 270. Hudba je podávána svižně, dynamicky a přitom velice čistě a „čitelně“. Výborná je prostorová informace. Hudební obraz je přesvědčivý, lokalizace hudebních nástrojů díky tomu velice snadná. Hloubka není tak velká jako třeba u Audiomat Solfďge Reference (ale tyto kategorie přístrojů bych nechtěl srovnávat). Zvukový charakter testovaného výrobku je nejvíce srovnatelný se zesilovačem DPA 222SE. Ano, Dudkův bipolární výkonový zesilovač by svým zvukovým charakterem asi nejlépe odpovídal tomuto slovenskému přístroji. Oproti mosfetovému DPA380SE je slyšet rozdíl. BV Audio A-300S má při subjektivním poslechu více informací v oblasti vyšších středů a výšek (asi tak 2 – 7 kHz). Charakter basů je rovněž trochu odlišný. Zdálo se mi, že slovenský výrobek byl „údernější“ a objemově jich bylo o trochu více. Bavíme se tu ale opravdu o zvukových nuancích. Oba produkty patří bezesporu do kategorie velice přesných, stabilních, výkonných a analyticky čistých zesilovačů. Slovenský výrobek bude tedy patrně vyhovovat těm zájemcům, kteří požadují velký výkon (2x 170 W sinus do 4 ohmů, to je již, panečku, síla), minimální přeslechy mezi kanály, přesný, analytický zvuk, jistý komfort obsluhy, dálkový ovladač a velice příznivou cenu. Naopak ti zájemci z řad audiofilů, kteří preferují přístroje s určitým druhem zkreslení a uměle vytvořenou hloubkou hudebního obrazu, by měli jít od zesilovačů BV Audio raději dál.    Osobně považuji tento přístroj za velice zajímavé zpestření českého trhu s hifi technikou. Díky své příznivé ceně, kvalitnímu provedení a zvuku by měl najít velkou řadu potencionálních zájemců. Petr Püschel měření: J. Horáček + S. Kasper Hodnocení cena: 28 990 Kč +  výborný zvuk; robustní mechanická konstrukce; technické parametry; dálkové ovládání; příznivá cena -   při dané ceně nic   .......... vynikající
A Stylish Navigation Menu With Jquery