Reprobox MAX je dvojdielny plnorozsahový reprobox zložený zo
samostatnej ozvučnice typu basreflex pre pásmo do cca 200Hz
a uzavretého dvojpásmového boxu s meničmi pre stredy a výšky.
Je koncipovaný pre biamping, s aktívnym delením medzi basmi
a stredmi, delenie medzi stredmi a výškami je pasívnou výhybkou.
Pre všetky pásma sú použité reproduktory Beyma z profi rady, ktoré
majú vyrovnaný kmitočtový rozsah, vysokú citlivosť, zaťažitelnosť a
nízke skreslenie, navyše sú v tejto aplikácii značne predimenzované.
Umožňujú dosiahnuť "koncertné" úrovne akust. tlaku, pričom súčasne
poskytujú neunavujúci realistický, "veľký" zvuk s excelentným podaním
priestoru do šírky aj hĺbky pri každej hlasitosti.
Výškový menič, využívajúci princíp AMT (Air Motion Transformer),je
doplnený krátkym CD zvukovodom. Má vyrovnaný kmitočtový rozsah,
vynikajúci prenos tranzientov a širokú vyžarovaciu charakteristiku v
horizontálnej rovine.
MAX Technické údaje: Príkon: 1000W bas, 250W stredy a výšky,8ohm Reproduktory: 15P1000Fe (BEYMA),15" 6P200Fe (BEYMA), 6", TPL150H (BEYMA), AMT Deliace kmitočty: 220Hz aktívne,1,6kHz pasívne, Celkové rozmery: 45x135x55cm Povrch: kombinácia čiernej kože a prírodnej dýhy Kmitočtová charakteristika
A Stylish Navigation Menu With Jquery