Spektrum pre 1kHz/1W/8ohm  Sada meraní zosilňovača PA300SE Pre technicky zameraných záujemcov uvádzame sadu meraní zosilňovača PA300 pre rôzne výkony, kmitočty a typy signálov a režimy prevádzky. Pre všetky merania bola použitá zvuková karta LYNX L22 v režime loopback a voľne dostupný softvér ARTA, iba pre pre meranie DIM 100 program SL. Meraný zosilňovač je v triede B, s dvomi pármi koncových tranzistorov na kanál a používa celkovú NFB.Všetky merania boli prevedené pre rozsah výkonov od 1W/8ohm do 200W/4 ohmy (čo je menovitý výkon zosilňovača),pre overenie častého tvrdenia, že s poklesom výkonu nutne musí rásť skreslenie zosilňovača v triede B(s optimálnym kľudovým prúdom). Pre merania na rôznych výkonoch bol výstupný signál vždy upravený deličom na úroveň blízku 0dBV rms, kde má použitá zvukovka minimálne vlastné skreslenie a je využitý celý dynamický rozsah. Takáto sada meraní už pomerne detailne ukáže možnosti zosilňovača v reálnej prevádzke. Spektrum pre 1kHz/10W/8ohm  Spektrum pre 1kHz/100W/8ohm  Spektrum pre 1kHz/200W/4ohm  Spektrum pre 10kHz/1W/8ohm  Spektrum pre 10kHz/10W/8ohm    Spektrum pre 10kHz/100W/8ohm    Spektrum pre 10kHz/200W/4ohm    Spektrum pre 19+20 kHz/1W/8ohm    Spektrum pre 19+20 kHz/10W/8ohm    Spektrum pre 19+20 kHz/100W/8ohm    Spektrum pre 19+20 kHz/200W/4ohm    Spektrum pre signál DIM 100/100W/8ohm    Závislosť THD na kmitočte pre 1W/8ohm   Závislosť THD na kmitočte pre 10W/8ohm   Závislosť THD na kmitočte pre 100W/8ohm   Závislosť THD na kmitočte pre 200W/4ohm   1kHz v limitácii   10kHz v limitáciii   obdĺžnik 10kHz  
A Stylish Navigation Menu With Jquery