A Stylish Navigation Menu With Jquery
SSE

Sada meraní zosilňovača "PA300SSE"


  
Niekoľko meraní "zrýchlenej" verzie zosilňovača PA300SE pre rôzne výkony, kmitočty a typy signálov. Od "normálnej" verzie sa mierne líši obvodovo, hlavný rozdiel je v použití plne diskrétneho zapojenie aj pre symetrický vstup a použité sú rýchle koncové tranzistory SANKEN s Ft 40MHz, VAS a predbudiče s Ft 150MHz a budiče s Ft100MHz. Pre všetky merania bola použitá zvuková karta LYNX L22 v režime loopback a voľne dostupný softvér ARTA, pre meranie THD+N program SL. Meraný zosilňovač je v triede B s pomerne malým kľudovým prúdom,plne bipolárny ,s dvomi pármi koncových tranzistorov na kanál a používa aj celkovú NFB, kompenzácia typu TMC. Merania boli prevedené pre rozsah výkonov od 100mW/8ohm do 200W/4 ohmy (čo je menovitý výkon zosilňovača),pre overenie častého tvrdenia, že s poklesom výkonu nutne musí rásť skreslenie zosilňovača v triede B. Pre merania na rôznych výkonoch bol výstupný signál vždy upravený deličom na úroveň blízku 0dBV rms, kde má použitá zvukovka minimálne vlastné skreslenie a je využitý celý dynamický rozsah. Odstup sieťových zložiek je pre všetky výkony hlboko pod -120dB

  

Spektrum pre 1kHz/28V RMS, bez záťaže
(meranie ilustruje linearitu vstupu a rozkmitu s predbudičmi, nie je tam potom žiadne "zbytočné" skreslenie okrem inherentného skreslenia koncového stupňa v B triede pri záťaži)

 

Spektrum pre 1kHz/100mW/8ohm

(pre takýto výkon úplne absentujú vyššie harmonické, koniec je ešte v A triede,takže "prvý watt" je veľmi čistý)

 

Spektrum pre 1kHz/1W/8ohm

 

Spektrum pre 1kHz/10W/8ohm

 

Spektrum pre 1kHz/100W/8ohm

 

Spektrum pre 19+20 kHz/1W/8ohm

 

Spektrum pre 19+20 kHz/10W/8ohm

 

Spektrum pre 19+20 kHz/100W/8ohm

 

Závislosť THD+N na kmitočte pre 1W/8ohm

 

Závislosť THD+N na kmitočte pre 10W/8ohm


 

Závislosť THD+N na kmitočte pre 100W/8ohm


 

Závislosť THD+N na kmitočte pre 200W/4ohm


 

Presluchy medzi kanálmi v závislosti na kmitočte,pri výkone 10W/8ohm


 

Nábežná hrana obdĺžnika, záťaž 8ohm, 90Vp-p


 

zostupná hrana obdĺžnika, záťaž 8ohm, 90Vp-p


 

Nábežná hrana obdĺžnika, záťaž 8ohm, 9Vp-p


 

zostupná hrana obdĺžnika, záťaž 8ohm, 9Vp-p