Grafy

Merania


  Pre priaznivcov verného zvuku s hlbším záujmom o technickú stránku uvádzame detailné merania našich HiFi zosilňovačov zoradené v tabuľke. Použitie najmodernejšej presnej meracej techniky potvrdilo excelentnú linearitu a minimálne skreslenia pre všetky úrovne signálu. Pre niektoré merania pre lepšiu prehľadnosť bol použitý starší audio analyzátor NEUTRIK A2, merania sú už na hranici možností tohoto prístroja.

Pre spektrálne merania bola použitá karta LYNX L22 , jej vlastosti (merané programom RMAA) sú uvedené tu:

Lynx L22 =Play=2016_44.htm
Lynx L22 =Play=2016_48.htm
Lynx L22 =Play=2024_48.htm
Lynx L22 =Play=2024_96.htm


Skreslenie meracieho signálu v režime Out/In,1kHz, pre Uout=1V RMS


P1- THD 1kHz,0dB
P1- THD 1kHz,-20dB

Spektrum pre signál 1kHz, Uin 1V,volume 0dB
Spektrum pre signál 1kHz, Uin 1V,volume -20dB

P1- THD 10kHz,0dB
P1- THD 10kHz,-20dB

Spektrum pre signál 10kHz, Uin 1V,volume 0dB
Spektrum pre signál 10kHz, Uin 1V,volume -20dB

P1- 19/20kHz,0dB
P1- 19/20kHz,-20dB
P1- IMD multitone

Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, Uin 1V,volume 0dB
Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, Uin 1V,volume -20dB
Spektrum pre 5-tónový IMD signál,Uin 1V, volume 0dB

P1- Transfer

Kmitočtová charakteristika

PA300- THD 1kHz,100W
PA300- THD 1kHz,10W
PA300- THD 1kHz,1W

Spektrum pre signál 1kHz, výkon 100W/8ohm
Spektrum pre signál 1kHz, výkon 10W/8ohm
Spektrum pre signál 1kHz, výkon 1W/8ohm

PA300- THD 10kHz,100W
PA300- THD 10kHz,10W
PA300- THD 10kHz,1W

Spektrum pre signál 10kHz, výkon 100W/8ohm
Spektrum pre signál 10kHz, výkon 10W/8ohm
Spektrum pre signál 10kHz, výkon 1W/8ohm

PA300- IMD 19/20kHz,100W
PA300- IMD 19/20kHz,10W
PA300- IMD 19/20kHz,1W

Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výkon 100W/8ohm
Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výkon 10W/8ohm
Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výkon 1W/8ohm

PA300- 1kHz sin
PA300- 1kHz square
PA300- 10kHz sin
PA300- 10kHz square


Signál 1kHz sinus v limitácii, záťaž 8ohm
Signál 1kHz obdĺžnik, záťaž 8ohm
Signál 10kHz sinus v limitácii, záťaž 8ohm
Signál 10kHz obĺžnik, záťaž 8ohm

A300S- THD 1kHz,100W
A300S- THD 1kHz,10W
A300S- THD 1kHz,1W

Spektrum pre signál 1kHz, výkon 100W/8ohm
Spektrum pre signál 1kHz, výkon 10W/8ohm
Spektrum pre signál 1kHz, výkon 1W/8ohm

A300S- THD 10kHz,100W
A300S- THD 10kHz,10W
A300S- THD 10kHz,1W

Spektrum pre signál 10kHz, výkon 100W/8ohm
Spektrum pre signál 10kHz, výkon 10W/8ohm
Spektrum pre signál 10kHz, výkon 1W/8ohm

A300S- IMD 19/20kHz,100W
A300S- IMD 19/20kHz,10W
A300S- IMD 19/20kHz,1W

Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výkon 100W/8ohm
Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výkon 10W/8ohm
Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výkon 1W/8ohm

Sound Purifier- THD1kHz
Sound Purifier- THD10kHz
Sound Purifier- IMD 19/20kHz

Spektrum pre signál 1kHz, výstup 1V
Spektrum pre signál 10kHz, výstup 1V
Spektrum pre IMD signál 19/20kHz, výstup 1V


  

obr.1 Kmitočtová charakteristika A300, A300S, PA300
pre výstup 0dB až -80dB

Level/Frekv

Na 50Hz vplyv rušenia merania
pre úrovne -60 a -80dB

obr.2 Presluchy medzi kanálmi pre A300, A300S
v závislosti na kmitočte pre 110W/8ohm

Crosstalk

Meraný kanál na vstupe s odporom 100 ohm
obr.3 Presluchy medzi kanálmi pre P1
v závislosti na kmitočte

Crosstalk

Linkový vstup, meraný kanál na vstupe s odporom 100 ohm
obr.4 Súbeh regulácie úrovne pre A300, A300S, P1
v závislosti na kmitočte a útlme

Channel balance/Level

Jednotlivé merania posunuté o 0,2dB
súbeh pre každú úroveň je lepší ako 0.05dB